Breaking News

ဧတဒဂ္ဘြဲ႔ရ ရဟႏၲာေထရ္မ်ား (၄၁)ပါး

ဧတဒဂ္ (ဧတဒဂၢ) ဟူသည္
မိမိတို႔၏ (ကၽြမ္းက်င္ေသာ) အရာဌာန၌ အျခားေသာပုဂၢိဳလ္တို႔ထက္ အထြတ္အထိပ္ေရာက္ေသာ, ျမင့္ျမတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ ( မိမိတို႔ိဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္တို႔တြင္ အျမတ္ဆံုးပုဂၢိဳလ္) ဟု ဆိုလိုသည္။

ေတ ဟိ ေထရာ အတၱေနာ အတၱေနာ ဌာေန ေကာဋိဘူတာတိပိ အဂၢါ၊ ေသ႒ဘူတာတိပိ။ တသၼာ ဧတဒဂၢႏၲိ ဧသာ ေကာဋိ ဧေသာ ေသေ႒ာတိ အယေမတၳ အေတၳာ။ (အံ-႒၊ ၁-၉၆)

၁။ အရွင္ေကာ႑ည=ဝါေတာ္ႀကီးရင့္ျခင္း၊ ရတၱညဴအရာ။
၂။ အရွင္သာရိပုတၱရာ=ဉာဏ္ပညာႀကီးျခင္း၊ မဟာပညာအရာ။
၃။ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္=တန္ခိုးဣဒၶိပါဒ္ႀကီးျခင္း။
၄။ အရွင္မဟာကႆပ=ဓုတင္ေဆာင္ျခင္း။
၅။ အရွင္အႏုရုဒၶါ=ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္ရျခင္း။
၆။ အရွင္ဘဒၵိယ=အမ်ိဳးျမတ္ျခင္း။
၇။ အရွင္လကု႑ကဘဒၵိယ=အသံသာျခင္း။
၈။ အရွင္ပိေ႑ာလဘာရဒြါဇ=ရဲတင္းေသာစကားကို ဆိုျခင္း။
၉။ အရွင္ပုဏၰ=ဓမၼကထိကအရာ တရားေဟာၾကားျခင္း။
၁၀။ အရွင္ကစၥာန=အက်ဥ္းကို အက်ယ္ေဟာျခင္း။
၁၁။ အရွင္စူဠပႏၴက=မေနာမယအဘိညာဥ္ ဖန္ဆင္းျခင္း, ရူပါဝစရစ်ာန္အရာ၌ လိမၼာကၽြမ္းက်င္ျခင္း။
၁၂။ အရွင္မဟာပႏၴက=အရူပစ်ာန္မွထ၍ ရဟႏၲာျဖစ္ျခင္း၊(အရူပါဝစရစ်ာန္အရာ၌ လိမၼာကၽြမ္းက်င္ျခင္း)
၁၃။ အရွင္သုဘူတိ=အျပစ္မရွိေသာေနျခင္းႏွင့္ အလွဴခံထိုက္ျခင္း။
၁၄။ အရွင္ခဒိရဝနိယေရဝတ=ေတာရေဆာက္တည္ျခင္း။
၁၅။ အရွင္ကခၤါေရဝတ=စ်ာန္ဝင္စားျခင္း။
၁၆။ ေကာဠိဝိသႏြယ္ဖြား အရွင္ေသာဏ=လုံ႔လဝီရိယႀကီးျခင္း။
၁၇။ ကုဋိကဏၰမည္ရ အရွင္ေသာဏ=အေဟာအေျပာေကာင္းျခင္း။
၁၈။ အရွင္သီဝလိ=လာဘ္ေပါမ်ားျခင္း။
၁၉။ အရွင္ဝကၠလိ=သဒၶါတရားလြန္ကဲျခင္း။
၂၀။ အရွင္ရာဟုလာ=သိကၡာသံုးပါး က်င့္ေဆာင္ျခင္း။
၂၁။ အရွင္ရ႒ပါလ=သဒၶါ၍ ရဟန္းျပဳျခင္း။
၂၂။ အရွင္ကု႑ဓာန(ေကာ႑ဓာန)=စာေရးတံမဲ ပဌမရယူျခင္း။
၂၃။ အရွင္ဝဂႌသ=ဖြဲ႔ဆိုသီကံုးမႈ၌ ဉာဏ္ပဋိဘာန္ရွိျခင္း။
၂၄။ အရွင္ဥပေသန=ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာ ျဖစ္ျခင္း။
၂၅။ အရွင္ဒဗၺ=သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ ေနရာခ်ထားျခင္း။
၂၆။ အရွင္ပိလိႏၵဝစၧ=နတ္တို႔ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္း။
၂၇။ အရွင္ဒါရုစိရိယ=လ်င္ျမန္စြာ ထိုးထြင္းသိျခင္း=ခိပၸါဘိညာ။
၂၈။ အရွင္ကုမာရကႆပ=ဆန္းၾကယ္စြာ တရားေဟာျခင္း။
၂၉။ အရွင္မဟာေကာ႒ိက=ပဋိသမၻိဒါေလးပါး ရျခင္း။
၃၀။ အရွင္အာနႏၵာ=အၾကားအျမင္မ်ားျခင္း, သတိေကာင္းျခင္း, ဉာဏ္ေကာင္းျခင္း, လုံ႔လႀကီးျခင္း, လုပ္ေကၽြးျပဳစုျခင္း=ဤငါးခ်က္။
၃၁။ အရွင္ဥရုေဝလကႆပ=အျခံအရံမ်ားျခင္း။
၃၂။ အရွင္ကာဠဳဒါယီ=ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္တို႔ကို ၾကည္ညိဳေစျခင္း။
၃၃။ အရွင္ဗာကုလ=က်န္းမာေရးႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း၊(အနာေရာဂါ ကင္းျခင္း)
၃၄။ အရွင္ေသာဘိတ=ပုေဗၺနိဝါသအဘိညာဏ္။
၃၅။ အရွင္ဥပါလိ=ဝိနည္းေဆာင္ျခင္း။
၃၆။ အရွင္နႏၵက=ဘိကၡဳနီတို႔အား ဆံုးမျခင္း။
၃၇။ အရွင္နႏၵ=ဣေျႏၵေစာင့္ျခင္း။
၃၈။ အရွင္မဟာကပၸိန=ရဟန္းမ်ားအား ဆံုးမျခင္း။
၃၉။ အရွင္သာဂတ=ေတေဇာဓာတ္သမာပတ္၌ ဝင္စားျခင္း။
၄၀။ အရွင္ရာဓ=ေဒသကဘုရားရွင္အား ေဒသနာဉာဏ္အဆင့္ဆင့္ ပြင့္ေစျခင္း။
၄၁။ အရွင္ေမာဃရာဇ=ေခါင္းပါးေသာသကၤန္းကို ေဆာင္ျခင္း။

#ပိဋကတ္​​ေတာ္​
#crd မဂၤလ