Breaking News

ကန္႕လန္႕ကာႀကီးရယ္ ေနပါဦး


မေန႕ညက ေခတ္ေဟာင္းျမန္မာသီခ်င္းမ်ားကို ေဒါင္းလုတ္ဆြဲယူရင္း နံနက္ ၅ နာရီခန္႕မွ အိပ္ယာ၀င္ခဲ့သည္။ ေခတ္ေဟာင္းျမန္မာသီခ်င္းမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ အလြန္အမင္း ႏွစ္သက္လွပါသည္။ ေခတ္ေဟာင္း ျမန္မာသီခ်င္းမ်ားသည္ မည္သည့္သီခ်င္းကို နားေထာင္ေထာင္ အဓိပၸါယ္ရွိ၍ အႏွစ္သာရ ျပည့္၀လွသည္။ ထိုအမ်ားထဲတြင္ ေနာင္ႏွင့္ နီနီ၀င္းေရႊတို႕သီဆိုသည့္ "ကန္႕လန္႕ကာႀကီးရယ္ ေနပါဦး"ဆိုသည့္သီခ်င္းကို နားေထာင္ၿပီး အေတြးတစ္ခု ၀င္လာခဲ့သည္။ ထိုအေတြးမွာ . . . . . ။

ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ လူ႕ဘ၀ဇာတ္ခံုတြင္ မိမိတို႕ေရာက္ရွိသည့္ေနရာမွ မ်ိဳးစံုေအာင္ ကျပေနၾကသည့္ ဇာတ္မင္းသား၊ ဇာတ္မင္းသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဤလူ႕ဘ၀ဇာတ္ခံုတြင္ မည္သူက မည္သည့္ေနရာကို ေနမည္။ မည္ရာထူးကေတာ့ မည္သူရသင့္သည္ဟု ခြဲေ၀စရာမလိုပဲ ဗုဒၶ၀ါဒအရ ေရွးေရွးကျပဳဖူးေသာ ကံေၾကာင့္ ထိုက္သင့္သည့္ေနရာမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ ရရွိထားၾကသည္။ ဇာတ္ခံုေပၚတြင္ မင္းသား၊ မင္းသမီး ပါ၀င္သကဲ့သို႕ လူ႕ဘ၀ဇာတ္သဘင္တြင္လည္း မင္းသား၊ မင္းသမီး၊ လူဆိုး၊ လူေကာင္းဟူ၍ ပါ၀င္သည္။ မိမိ၏ဘ၀တြင္ မိမိသည္သာ မင္းသား၊ မင္းသမီးျဖစ္၍ မိမိႏွင့္ အဆင္မေျပ၊ ရန္ဘက္ျဖစ္သူသည္ မိမိဘ၀ဇာတ္ခံုေပၚတြင္ လူဆိုး ျဖစ္၏။

ဇာတ္ခံုေပၚက မင္းသားသည္ ၄င္းတစ္ဦးတည္းျဖင့္ ကာရိုက္တာမ်ိဳးစံုေသာ စိတ္၀င္စားစရာဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ကို ပံုေဖာ္ျခင္းငွာ မစြမ္းႏိုင္ေပ။ ထိုအခါ ပတ္၀န္းက်င္ဟူသည့္ ဇာတ္လမ္းကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ အေထာက္ပံ့မ်ားလည္း ပါ၀င္လာရသည္။ ထိုပတ္၀န္းက်င္သည္ ေကာင္းသည္လည္း ရွိ၏။ ဆိုးသည္လည္း ရွိ၏။ ေကာင္းျခင္း၊ ဆိုးျခင္းဆိုသည္မွာ လက္ခံရယူသည့္ မိမိႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္။ မိမိသာ ထိုအျခင္းအရာမ်ားကို စိတ္၀င္တစားလက္ခံမထားလွ်င္ ေကာင္းျခင္း၊ ဆိုျခင္းဆိုသည္တို႕မွာ မိမိထံ ေရာက္မလာႏိုင္ေပ။ သို႕ေသာ္ လူသည္ ျပႆနာမ်ားျဖင့္သာ အသက္ရွင္ႏိုင္၏။ ျပႆနာမရွိလွ်င္ လူသည္ ပ်င္းရိေလးတြဲ႕စြာျဖင့္ စိတ္ကို မထိန္းႏိုင္ေပ။ ထိုအခါ ေကာင္းျခင္း၊ ဆိုးျခင္းမ်ားကို ရွာေဖြတတ္ၾက၏။

ကန္႕လန္႕ကာႀကီးရယ္ ေနပါဦးဆိုသည့္ သီခ်င္းသည္ စာသားေလးေၾကာင္းတည္းျဖင့္ အထပ္ထပ္အခါခါ သီဆို၍ ကသည္။ သို႕ေသာ္ နားေထာင္၍ မရိုုးနိုင္ေပ။ ယင္းစာသားမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိိုင္း ျဖစ္၏။
#ကန္႕လန္႕ကာႀကီးရယ္ ေနပါဦး ကလို႕ ေကာင္းေနတုန္း
#ရြာသားေလးေရ တီးေပးပါဦး ဆိုလို႕ ေကာင္းေနတုန္း
#လက္ခုပ္သံေတြ တီးပါဦး ရင္ခုန္ ေကာင္းေနတုန္း
#မေလး/ေမာင္ေလးရယ္ ျပံဳးျပပါဦး ေပ်ာ္လို႕ရႊင္လို႕ မဆံုး . . . . ။

လူ႕ဘ၀သက္တမ္းသည္ တို၏။ ယင္းတိုလြန္းသည့္သက္တမ္းတြင္ပင္ ေရာဂါမ်ား၊ ကပ္ေဘးမ်ား စသည္တို႕၏အဖ်က္ေၾကာင့္ တိုသည့္သက္တမ္းသည္ ထပ္ခ်ိဳး၍ တို၏။ ယင္းတိုသည့္သက္တမ္းတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ တစ္ပါးသူ၏ ေအာင္ျမင္ခဲ့လွ်င္ မနာလို ျဖစ္ခဲ့ၾကဖူးသည္။ တစ္ပါးသူ က်ရႈံးခဲ့လွ်င္ ၀မ္းသာခဲ့ၾကဖူးသည္။ တစ္ပါးသူ ႀကီးပြားမည္ကို စိုးရိမ္ခဲ့ၾကဖူးသည္။ တစ္ပါးသူ တိုးတက္မည္ကို မရႈစိမ့္ ျဖစ္ခဲ့ၾကဖူးသည္။ ယင္းကဲ့သို႕ တစ္ပါးသူ၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္တြင္ ဣႆာ၊ မစၦရိယစိတ္မ်ား တဖြားဖြားျဖစ္ပြားေနရင္းပင္လွ်င္ မိမိဘ၀တိုးတက္ဖို႕ရာႏွင့္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ဖို႕ရာကို ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့ၾကသည္။

လူသည္ ေသဆံုးသြားလွ်င္ မည္သည့္အရာ၀တၳဳမွ ၄င္းႏွင့္အတူ ယူေဆာင္မသြားႏိုင္ေပ။ ဗုဒၶ၀ါဒအရဆိုလွ်င္ ေကာင္းမႈကံႏွင့္ မေကာင္းမႈကံသာလွ်င္ ယူေဆာင္သြားႏိုင္၏။ ထိုသို႕ အရာ၀တၳဳမ်ားကို ယူေဆာင္မသြားႏိုင္ဘူးဟုဆိုလွ်င္ တိုလြန္းလွသည့္လူ႕ဘ၀တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ မည္ကဲ့သို႕ ေနထိုင္ရမည္နည္း။ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထိုင္ရပါမည္။ သို႕ေသာ္ မိမိေပ်ာ္ရႊင္မႈသည္ တစ္ပါးသူကို မထိခိုက္ေစသင့္ေပ။ လူ႕ေလာကအက်ိဳးႏွင့္ ကမၻာႀကီး၏အက်ိဳးကို မိမိတတ္ႏိုင္သေလာက္ ထမ္းပိုးရမည္။ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား ခ်ီးက်ဴးသည့္ ေကာင္းသည့္အရာမ်ားကို ျပဳလုပ္ရမည္။ လူသားအခ်င္းခ်င္း ကူညီရိုင္းပင္းရမည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ လူ႕ဘ၀ဇာတ္ခံုေပၚတြင္ ကႀကိဳးညီညာစြာ ကျပေနရသည္။ သို႕ေသာ္ ဇာတ္သဘင္ မဟုတ္ပါ။ မိမိေသဆံုးခါနီးအခ်ိန္မွ ဒါမွမဟုတ္ မိမိတို႕အမွားမ်ားစြာ က်ဴးလြန္ျပီးခါမွ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေနာင္တႀကီးစြာျဖင့္ ကန္႕လန္႕ကာႀကီးကို မပိတ္ရန္ မတားဆီးႏိုင္ေခ်။ မိမိအသက္ မေသေစရန္ နတ္ေကာင္း နတ္ျမတ္မ်ားထံ အကူညီေတာင္း၍ မရပါ။ ဘုရားစင္ေရွ႕တြင္ ဆုေတာင္း၍ မရႏိုင္ပါ။ အသက္ရွင္ရသည္မွာ မ၀ေသးဟူေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေသမင္းထံ အယူခံ၀င္၍ မရပါ။ ကန္႕လန္႕ကာႀကီးသည္ အခ်ိန္တန္လွ်င္ မည္သူ႕အမိန္႕အာဏာေၾကာင့္မွ မရပ္တန္႕ပဲ ၀ုန္းခနဲ ပိတ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ ကန္႕လန္႕ကာႀကီးမပိတ္ခင္ကပင္ ေကာင္းသည့္အရာမ်ား၊ သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ လူ႕ေလာကအက်ိဳးမ်ားကို ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။